Privacy And The EU General Data Protection Regulation

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is a new law coming into place in the EU. The GDPR is intended to increase the data protection for EU citizens’ personal data, and to govern how that data can be transferred outside of the EU. One of its other main goals is to unify the law … Read more

YouTube Keyword Tools

YouTube Keyword Tools

Bạn có biết rằng YouTube là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới không? Và bạn đã nhận ra rằng YouTube gợi ý từ khóa khi bạn tìm kiếm? Đây chính là sức mạnh của các từ khóa, các cụm từ phổ biến, các chủ đề đang hot và việc tìm ra … Read more